Документа

Правилници и пословници

 1. здравствени правилник за такмичаре и судије

 2. дисциплински правилник боксерског савеза србије

 3. правилник о репрезентацијама боксерског савеза србије

 4. такмичарски правилник боксерског савеза србије

 5. технички правилник боксерског савеза србије

 6. пословник о раду управног одбора боксерског савеза србије

 7. модел уговора о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање

 8. модел уговора за бављење спортом без надокнаде

 9. правилник о регистрацији клубова и боксерског савеза србије

 10. правилник о регистрацији уговора између клубова и спортиста

 11. правилник о спречавању негативних појава у боксу

 12. правилник о раду програмске комисије боксерког савеза србије

 13. правилник о чланаринама боксерског савеза србије