novembar 2018 : beograd : elita , muškarci
jul 2018 : subotica : elita, muškarci i žene
April 2018 : beograd : elita, muškarci i žene
januar 2018 : sombor : junorke, mlade, elita, žene