Новембар 2018 : Београд : елита, мушкарци
јул 2048 : Суботица : елита, мушкарци и жене
Април 2018 : Београд : елита, мушкарци и жене
Јануар 2018 : Сомбор : јуниорке, младе, елита, жене