Novembar 2018 : Beograd : elita, muškarci
jul 2048 : Subotica : elita, muškarci i žene
April 2018 : Beograd : elita, muškarci i žene
Januar 2018 : Sombor : juniorke, mlade, elita, žene